Velkomstfolder

Vi vil gerne med denne folder ønske dig velkommen i Andels­boligforeningen Møgelhøj og hermed give nogle informationer om foreningen.


Redskabsskur:

I redskabsskuret findes forskelligt materiel til have­brug, som frit kan benyttes af alle. Hvis der er fejl eller mangler, kan henvendelse ske til bestyrelsen. Nøglen til fælleshuset passer til redskabs­skuret.

Fælleshuset:

Kan benyttes gratis af alle bebo­ere i foreningen til egne fester. Reservation af huset foregår på kalenderen i Fæl­les­­huset. Regelsæt for rengø­ring og ungdoms­fester forefindes i mappen i køkkenet.

Fælleshuset bookes på dagsbasis fra kl. 11 - 11 næste dag. Man kan ikke booke for 2 dage, hvis man kun skal have arrangement 1 dag.

Se mere :


Grønne dage:

To gange årligt afholdes grønne dage. Grønt udvalg indkalder typisk til en arbejdsdag en lørdag i maj og yderligere en i september. Vi opfordrer alle til at møde frem og yde deres bidrag til vedligehold af de grønne områder, fælleshus, legeplads mv.

Udvalg:

Der findes i foreningen følgende faste udvalg: Vedligeholdsudvalg, Grønt udvalg, Fælles­hus­ udvalg og Fest udvalg. Der kan til enhver tid rettes henvendelse til et medlem af et af udvalgene, hvis man har noget på hjerte. Udval­gene holder sig orienteret og tager initiativer inden­for hver deres ansvarsområde.

Henvendelse:

Hvis der opstår problemer vedr. boligen, kan hen­vendelse ske til bestyrelsen, hvis vedligeholdet påhviler foreningen.

Se mere:Beboerliste:

Der er udarbejdet en telefon- og email-liste over samtlige beboere, som opda­te­res jævnligt.

Parkering:

Det henstilles til, at parkering kun finder sted på p-pladserne.

Fællesspisning:

Der er mulighed for at deltage i fællesspisning. Indby­del­ser sendes rundt.

Møder:

Der afholdes årligt en generalforsamling i septem­ber/ oktober. Derudover indkaldes til fælles møder efter behov.

Forsikring

Møgelhøj har tegnet bygningsforsikring.