Økonomi

Økonomi


Hvert år på den ordinære generalforsamling i september/oktober måned fastsættes andelens værdi, samt hvad der skal betales i bolig og fællesudgifter


Andelens pris: 2018/2019 


Type A/B      1.117.873 kr

Type C/D/E  1.190.941 kr


Ovenstående er ekskl. de forbedringer som måtte være! 


Husleje pr. måned: (fælles/boligafgifter) Type A/B  3069 kr

Husleje pr. måned: (fælles/boligafgifter) Type C/D/E  3140 kr

Vand og varme (individuelt ca.)  500,- 


Bemærk: Andelens værdi korrigeres på handelstidspunktet med effekten af renteswappen.


Til huslejen skal der tilægges:

EL ca. 400,- til 500,- (individuelt)Møgelhøj's Energimærke er B


Skala for energimærke: 


A = Lavt forbrug 

G = Højt forbrug ..